การใช้ Canva ในการสร้างสื่อสำหรับครูผู้สอน [Part 4] รู้จักเครื่องมือใน Canva คุณครู หรือ คุณผู้ชม เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหม ? อยากสร้างสื่อไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอน แต่สื่อไม่ทันสมัย ออกแบบไม่เก่ง เราขอเชิญให้คุณมาเรียนคอร์สนี้ “การใช้ Canva ในการสร้างสื่อสำหรับครูผู้สอน” โดยวิทยากร คุณวิภาวี พลอยเพชรมณี