Back to Course

เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ถูกใจลูกค้าจนต้องกดซื้อ!

0% Complete
0/0 Steps
  1. Part 1 | การจัดองค์ประกอบภาพ | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ถูกใจลูกค้าจนต้องกดซื้อ
  2. Part 2/1 | ถ่ายสินค้ากับแสงธรรมชาติและแสงไฟ | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ฯ
  3. Part 2/2 | เทคนิคการถ่ายสินค้ากับแสงไฟ | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ฯ
  4. Part 3 | จัดธีม-อุปกรณ์ให้เข้ากับสินค้าเพื่อเพิ่มจุดเด่น | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ฯ
  5. Part 4 | การใช้องค์ประกอบร่วมเป็นตัวบุคคล (พรีเซนเตอร์) | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ฯ
  6. Part 5 | การเพิ่ม Mood & Tone และปรับแสงของภาพ ผ่าน App Lightroom | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้า ฯ
  7. Part 6/1 | การคิดคำโปรโมท Copywriting และเผยแพร่ | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ฯ
  8. Part 6/2 | 6 เทคนิคการคิดคำโปรโมท | เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ถูกใจลูกค้าจนต้องกดซื้อ

คอร์สเรียนออนไลน์ : เคล็ด(ไม่)ลับ ถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ปัง ถูกใจจนลูกค้าต้องกดซื้อ บทเรียนที่ 4 การใช้องค์ประกอบร่วมเป็นตัวบุคคล (พรีเซนเตอร์) วิทยากร : นายสรุต วงศ์ดนตรี ติดตาม FIET Connect ได้ที่ เว็บไซต์ : www.fietconnect.com Facebook : FIET Connect / IG : fiet_connect TikTok : fietconnect / Youtube : Fiet Connect E-Mail : Fiet.connect@gmail.com โทร : 02-470-9516 #FIETConnect #FIETKMUTT #KMUTT #เพราะเราเรียนรู้ได้จากทุกที่ #คอนเทนต์คุณภาพเรียนที่FIETConnect #งานบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่