การใช้ google bard ในการเรียนการสอนด้วยระบบ Ai chatbot

supakorn · 19/01/2024

การใช้ Google Bard ในการเรียนการสอนด้วยระบบ Al Chatbot
1. ความหมายของ Google Bard
2. ความสามารถของ Google Bard
3. Google Bard รองรับภาษาใดบ้าง
4. การเข้าใช้งาน Google Bard
5. ประโยชน์ของ Google Bard
6. การใช้ Google Bard ในการเรียนการการสอน
7. ข้อควรระวังในการใช้ Google Bard
8. แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
9. แนวโน้มการใช้งาน Google Bard ในอนาคต

About Instructor

supakorn

8 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 2 Quizzes

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!