การสร้างสื่อการสอนโดย AI Avatar

supakorn · 19/01/2024

การสร้างสื่อการสอนโดย AI Avatar
1. AI คืออะไร ?
2. AI Avatar คืออะไร ?
3. ขั้นตอนการสร้าง AI Avatar
3.1 การเขียนบทด้วย Chat GPT
3.2 การสร้าง Avatarด้วย Freepik
3.3 การแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย D-ID
3.4 การสร้างกราฟิกด้วย Canva
3.5 การใส่กราฟิกด้วยโปรแกรม Capcut

About Instructor

supakorn

8 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 2 Quizzes

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!