การใช้ google bard ในการเรียนการสอนด้วยระบบ Ai chatbot

supakorn pir · 19/01/2024
2528 students enrolled

การใช้ Google Bard ในการเรียนการสอนด้วยระบบ Al Chatbot
1. ความหมายของ Google Bard
2. ความสามารถของ Google Bard
3. Google Bard รองรับภาษาใดบ้าง
4. การเข้าใช้งาน Google Bard
5. ประโยชน์ของ Google Bard
6. การใช้ Google Bard ในการเรียนการการสอน
7. ข้อควรระวังในการใช้ Google Bard
8. แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
9. แนวโน้มการใช้งาน Google Bard ในอนาคต

About Instructor

supakorn pir

15 Courses

+2525 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 2 Quizzes