การสร้างสื่อการสอนโดย AI Avatar

supakorn pir · 19/01/2024
2528 students enrolled

การสร้างสื่อการสอนโดย AI Avatar
1. AI คืออะไร ?
2. AI Avatar คืออะไร ?
3. ขั้นตอนการสร้าง AI Avatar
3.1 การเขียนบทด้วย Chat GPT
3.2 การสร้าง Avatarด้วย Freepik
3.3 การแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย D-ID
3.4 การสร้างกราฟิกด้วย Canva
3.5 การใส่กราฟิกด้วยโปรแกรม Capcut

About Instructor

supakorn pir

15 Courses

+2525 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 2 Quizzes