Business_curricular

หลักสูตร Business

หลักสูตรนี้ตอบโจทย์การพัฒนา Leadership ของผู้บริหารในสี่มิติได้แก่การนำตัวเอง (Self Leadership) การนำทีม (Team Leadership) การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) และการเป็นผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม (Inspirational Leadership) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับขององค์กร

หลักสูตร Business

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้ตามต้องการ….

0
Classes and growing
0 K+
Community members
0 K+
Teacher